Stuur een berichtje

10 lessen voor "volume" gevonden

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!