Stuur een berichtje

51 lessen voor "massa" gevonden

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

In deze video wordt opgave 9uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je behandelt b…

Leer om van mol naar volume te gaan…

In deze video wordt opgave 17 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer nu rekenen met hydraten…

In deze video wordt opgave 21 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en …

Leer rekenen met massapercentage en molariteit…

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

In deze video wordt opgave 12a uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 22a uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en…

In deze video wordt opgave 32ef uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, e…

Leer om van massa naar mol te gaan…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van mol naar massa te gaan…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

In deze video wordt opgave 7 uitgelegd voor Nova 4 Havo. Zo leer je hoe je werkt met atoomnummers en massagetallen, en h…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Leer nu over de berekeningen die gepaard gaan met moelculair koken…

In deze video wordt uiteengezet hoe het nacalculatorisch bedrijfsresultaat moet worden berekend aan de hand van de versc…

In deze video leer je hoe je het budgetresultaat berekent.…

In deze video komen twee manieren aan bod om het bedrijfsresultaat te berekenen.…

Alle verschillende atomen staan geordend weergegeven in het periodiek systeem. De indeling van de atomen is op verschill…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

Verschillende atomen hebben verschillende samenstellingen. Aan de hand van het atoomnummer en massagetal kun je hierin o…

Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

De eigenschap van een materiaal om energie op te nemen of verliezen is wat we noemen de soortelijke warmte.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

Berekening standaardkostprijs, budgetresultaat, prijsresultaten, efficiencyresultaten en bezettingsresultaten in de indu…

Leer nu hoe je de molariteit van een oplossing moet berekenen…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

Leer nu over wat kunstmest is op een scheikundig niveau en hoe hieraan gerekend kan worden…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!