Stuur een berichtje

32 lessen voor "energie" gevonden

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In deze video leer je welke factoren een rol spelen in welke fase een stof zich bij een temperatuur zal bevinden, en hoe…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

Het vermogen van een apparaat kost energie en levert eigenlijk ook energie op. Dit onderscheid en meer komt in deze vide…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Arbeid wordt ook door apparaten geleverd, zoals door een waterkoker of benzinemotor. Hoe je met die specifieke situaties…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

Tijdens alle processen wordt energie omgezet, volgens de wet van behoud van energie.…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

De eigenschap van een materiaal om energie op te nemen of verliezen is wat we noemen de soortelijke warmte.…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

In deze video leer je het verschil tussen warmte en temperatuur, en hoe je warmte interpreteert.…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!