Stuur een berichtje

8 lessen voor "Gram" gevonden

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In deze video leer je hoe je een (v,t)-diagram afleest en hoe de eenparige beweging werkt.…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!