Stuur een berichtje

In deze video leer je hoe sommige vormen verschillende soorten symmetrie kunnen hebben en hoe je dit noemt en herkent…

In deze video leer je het verband kennen tussen kwadratische formules en de bijbehorende grafieken…

In deze video zie je de drie meest voorkomende formules waar minimaal een kwadraat in voorkomt, en hoe je deze invult al…

In deze video zie je rekenvoorbeelden van sommen met haakjes, machten, wortels, vermenigvuldiging, deling, optellen en a…

In deze video leer je hoe je met kwadraten van een getal, een eenheid en een variabele werkt. Ook zie je hoe de rekenreg…

In deze video leer je hoe je de oppervlakte van een vierkant, een rechthoek en een cirkel berekent.…

In deze video leer je hoe je met behulp van de lengte, breedte en straal voor verschillende vormen de omtrek kunt bereke…

In deze video leer je hoe verschillende dingen in verband staan met elkaar en hoe je dit een formule kunt weergeven.…

In deze video leer je hoe je met behulp van kijklijnen het zicht van mensen naar voorwerpen of andere mensen kunt uittek…

In deze video leer je wat een assenstelsel is en hoe je deze afleest en indeelt.…

In deze video leer je hoe je met een geodriehoek zelf een driehoek tekent als je verschillende onderdelen krijgt die bij…

In deze video leer je hoe je moet omgaan met een geodriehoek en hoe je een hoek in graden meet.…

In deze video leer je hoe lijnen ten opzichte van elkaar kunnen staan, en hoe je deze verschillende hoeken herkent en be…

In deze video leer je hoe punten worden verbonden en wat de eigenschappen zijn.…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een cirkel zijn.…

In deze video leer je wat verhoudingen zijn en dat ze eigenlijk heel veel lijken op breuken.…

In deze video wordt behandeld hoe getalen moeten worden gedeeld en hoe breuken werken.…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een balk zijn.…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een kubus zijn.…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!