Stuur een berichtje

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicator en het onderscheid tussen zu…

Zuren kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Waarom dit gebeurt, en wat daarmee het verschil in gedrag…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!