Stuur een berichtje

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

Leer meer over alcoholen en de bijbehorende stofeigenschappen…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!