Stuur een berichtje

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met behulp van een voorbeeld zie je h…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!