Stuur een berichtje

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Leer om van massa naar mol te gaan…

Leer wat het verband is tussen het aantal moleculen en mol.…

Leer om van mol naar massa te gaan…

Leer om van mol naar volume te gaan…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

Leer rekenen aan reacties en hoe je kan berekenen hoeveel maximaal van iets kan onstaan.…

Leer nu rekenen aan overmaat!…

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!