Stuur een berichtje

In deze video berekenen we de spanning die op een touw staat.…

Tijdens alle processen wordt energie omgezet, volgens de wet van behoud van energie.…

Het vermogen van een materiaal zich te verzetten tegen uitrekken is spanning.…

De eigenschap van een materiaal om energie op te nemen of verliezen is wat we noemen de soortelijke warmte.…

In deze video berekenen we met behulp van de soortelijke warmte wat er gebeurt met warm zand en water in een tropische o…

Het vermogen van een materiaal om te rekken kun je uitdrukken met de rek.…

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

Hoe komt het toch dat je soms wel en soms niet uit de bocht vliegt?…

In deze video leer je het verschil tussen warmte en temperatuur, en hoe je warmte interpreteert.…

In deze video zie je hoe je rekent aan de kracht die een slingerende kogel in zijn baan houdt.…

Soms is luchtweerstand datgene wat je tegenhoudt, soms helpt het om vooruit te komen. Hoe je ermee rekent leer je in dez…

Hoe vaak je om je eigen as draait, hoe vaak een trilhaartje trilt of hoe een speaker vibreert, heeft allemaal te maken m…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

In deze video zie je hoe je met de frequentie bijvoorbeeld de baansnelheid berekent.…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

Arbeid wordt ook door apparaten geleverd, zoals door een waterkoker of benzinemotor. Hoe je met die specifieke situaties…

Bij optillen, duwen, gooien of schieten wordt arbeid verricht op het voorwerp. Hoe je hieraan rekent en waar je rekening…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

In deze video leer je de druk berekenen aan de hand van het voorbeeld van het lopen op verschillende vloeren.…

In deze video leer je wat het begrip druk inhoudt en wat dit met krachten te maken heeft.…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

In deze video leer je welke factoren een rol spelen in welke fase een stof zich bij een temperatuur zal bevinden, en hoe…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

In deze video leer je de krachten te herkennen die op een voorwerp werken dat zich op een helling bevindt.…

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een rechte lijn staan. Soms is dit dezelfde ric…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een niet-ideale hoek staan.…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

In deze video leer je de snelheid berekenen en afleiden aan de hand van een grafiek.…

In deze video leer je te rekenen met de versnelling, met behulp van het voorbeeld van een optrekkend voertuig.…

In deze video leer je wat versnelling inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video leer je wat snelheid inhoudt, en de bijbehorende formule.…

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

In deze video leer je hoe je een (v,t)-diagram afleest en hoe de eenparige beweging werkt.…

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

In deze video leer je wat de plaats betekent en hoe je dit definieert.…

Iedere schakeling werkt anders, en de elektronen hebben steeds een andere baan waar ze wel of niet heen kunnen. Wat de v…

Het vermogen van een apparaat kost energie en levert eigenlijk ook energie op. Dit onderscheid en meer komt in deze vide…

De weerstand van een type materiaal is afhankelijk van verschillende dingen. Leer hier precies met welke factoren je rek…

Elektronen bewegen niet altijd even gemakkelijk in ieder type materiaal. Hoe dit werkt en waar je op moet letten leer je…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

Zonder spanning zou elektriciteit niet bestaan, omdat het de 'pomp' is die elektronen voortbeweegt. Het rekenen hiermee …

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!