Stuur een berichtje

Leer rekenen aan verbrandingsreacties!…

Leer nu rekenen aan organische verbindingen!…

Leer nu structuurformules tekenen aan de hand van de systematische naam!…

Leer nu een systematische naam aan een structuurformule geven!…

Leer nu rekenen met stookwaarden en dichtheid…

Leer nu om met molair volume de massa van gassen te bepalen!…

In deze video wordt opgave 16c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met behu…

In deze video wordt opgave 14c uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 13a en 13b uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 12a uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren.…

In deze video wordt opgave 9uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je behandelt b…

In deze video wordt opgave 29 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je met mol -…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

In deze video wordt opgave 25 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je binnen ee…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 7…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 13…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 3…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 1…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 6…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 5…

Materialen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieĆ«n. De hardheid van de eerste categorie, de metalen, wordt in deze vi…

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij d…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. Hier zie je een ander voorbeeld…

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet gebeuren voor deze reactie zijn…

Bij reactiemechanismen worden vaak de termen nucleofiel en elektrofiel gebruikt. In deze video leer je wanneer er sprake…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitgewerkt om goed te snappen wat …

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er met de deeltjes gebeurt in de r…

De ruimtelijke bouw van een cis- of trans-isomeer verschilt behoorlijk. Dit leidt ertoe dat het verschillende moleculen …

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. Alles waar je op moet letten bi…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

Metalen kunnen worden aangepast door hier stoffen aan toe te voegen. In deze video wordt het roestvrij maken en de toevo…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!