Stuur een berichtje

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

In deze video leer je wat de plaats betekent en hoe je dit definieert.…

In deze video leer je wat versnelling inhoudt, en de bijbehorende formule.…

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

Zonder spanning zou elektriciteit niet bestaan, omdat het de 'pomp' is die elektronen voortbeweegt. Het rekenen hiermee …

In deze les gaan we oefenen met het Examen Rekenen 2F zoals die is afgenomen in schooljaar 2015-2016 in het MBO.…

Vetten, ook wel triglyceriden genoemd, worden gemaakt vanuit glycerol en vetzuren. De eigenschappen en productie van dez…

Vetten zijn Ć©Ć©n van de essentiĆ«le voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Hoe vetten eruit zien en welke notatie…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

Zuren kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Waarom dit gebeurt, en wat daarmee het verschil in gedrag…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

De formules van zouten worden verhoudingsformules genoemd, waarvan het opstellen in deze video met behulp van 2 voorbeel…

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eigenschappen en naamgeving van ve…

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Metalen kunnen er op verschillende manieren uit zien, en daarmee verschillende eigenschappen hebben die bepalen hoe een …

In het periodiek systeem is, behalve de vele verschillen tussen atomen, nog een verschil belangrijk om onderscheid te ma…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met behulp van een voorbeeld zie je h…

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Alle verschillende atomen staan geordend weergegeven in het periodiek systeem. De indeling van de atomen is op verschill…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Verschillende atomen hebben verschillende samenstellingen. Aan de hand van het atoomnummer en massagetal kun je hierin o…

Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 22…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 20…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 8…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

Een stapsgewijze uitwerking van 4 Havo Hoofdstuk 2 Voorbeeldopgave 9…

Veel functies die we tegenkomen bestaan uit meer dan Ć©Ć©n stukje. Deze afzonderlijke stukken kunnen van elkaar gescheid…

Het differentiĆ«ren van goniometrische functies (functies met sinus en cosinus) werkt net wat anders dan bij machtsfunct…

In deze les krijg je een introductie in het differentiĆ«ren (of de afgeleide berekenen) van machtsfuncties. Oefen mee me…

Zoals de naam al zegt gaat de productregel over het differentiĆ«ren van formules waar een product/keerteken in zit tusse…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 3…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 8…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 10…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 9…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO wiskunde 2014-I opgave 3…

In deze les behandelen we de opgave: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VMBO Wiskunde 2014-I opgave 10…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO Wiskunde 2014-I opgave 7…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VMBO Wiskunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van VMBO wiskunde 2014-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 5…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 6…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 6…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde A 2014-I opgave 7…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde A 2014-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van VWO wiskunde A 2014-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 1…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 2…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 5…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 6…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 4…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 8…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 9…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 1…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 18…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 7…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 19…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 17…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 12…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 9…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 4…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 6…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 16…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 15…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!